วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1


ชื่อ นายบุรินทร์
ชื่อสกุล พินอูป
ชื่อเล่น เปา

ประวัติ
เกิดที่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตำรวจ
เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2535
ที่อยู่ปัจจุบัน หอพัก 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การศึกษา
อนุบาล ที่ โรงเรียนวัดบัวงาม จ.ราชบุรี และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชั้นประถม ที่โรงเรียนบ้านละเมาะ และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาชันปีที่ 4

ปรัชญาชีวิต
..................สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

รูปถ่าย